Bil
Perkara
Kertas I ( 3755 /1 )
Kertas 2 ( 3755 /2 )
1.
Jenis Instrumen
Ujian Objektif
Ujian Subjektif
2.
Jenis item
Aneka Pilihan dan Gabungan
Respons Terhad dan Struktur
3.
Bilangan Soalan
40 soalan ( jawab semua)
Bahagian A
5 soalan ( pilih 3 )
Bahagian B
1 soalan ( wajib )
4.
Jumlah markah
40
Bahagian A
Jumlah markah 75
Bahagian B
Jumlah markah 25
Jumlah keseluruhan 100
5.
Tempoh ujian
1 jam 15 minit
2 jam
6.
Wajaran Konstruk
Pengetahuan dan Kefahaman 60%
Kemahiran 40%
Pengetahuan dan Kefahaman 20%
Kemahiran 75%
Nilai 5%
7.
Cakupan Konteks
Semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5
Semua bidang pembelajaran   dari tingkatan 4 dan 5
8.
Aras kesukaran
Rendah R
Sederhana S
Tinggi T

R:S:T=5:3:2

R:S:T=5:3:2
9.
Alatan tambahan
Kalkulator Saintifik
Kalkulator Saintifik

0 comments:

Post a Comment

 
;